790 86 99 66   022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45   Email: nobe@nobe.com.pl

Taśmę HYDROBIT Bg należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
W suchym i chłodnym miejscu, a w zimie chronić przed temperaturą poniżej -25oC. Dodatkowo taśmę należy chronić przed działaniem słońca oraz wilgoci.
Kartony z taśmą HYDROBIT Bg należy składować płasko, układając do 8 warstw.

 

TRANSPORT

Transport dowolnym środkiem przewozowym z zachowaniem warunków przechowywania.
Podczas transportu opakowania zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.