790 86 99 66   022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45   Email: nobe@nobe.com.pl

BITUMICZNA TAŚMA DYLATACYJNA TRWALE PLASTYCZNA IZOLACJA DYLATACJI

HYDROBIT Bg to trwała i elastyczna bitumiczna taśma dylatacyjna. HYDROBIT Bg jest bitumicznym materiałem modyfikowanym elastomerami z dodatkami wysokojakościowych komponentów adhezyjnych.
Najczęstsze zastosowania to uszczelnianie i ścisłe spoinowanie dowolnego rodzaju technologicznych szczelin lub dylatacji, a także spękań w nawierzchni asfaltowej układanej na gorąco lub ciepło. Trwale chroni łączenia technologiczne i styki konstrukcji w nawierzchniach drogowych przed przenikaniem wilgoci, wód opadowych i solanek. HYDROBIT Bg zapewnia trwałe, wodoodporne połączenie nawierzchni asfaltowej z wszelkimi elementami infrastruktury drogi lub mostu (studzienki, urządzenia hydroizolacyjne, krawężniki, tory tramwajowe).
Taśma HYDROBIT Bg jest odporna na wysoką temperaturę układanej nawierzchni.

 

DOSTĘPNE TAŚMY HYDROBIT Bg

 • Taśma w rolkach 10 mb lub 5 mb
 • Szerokości taśmy:             
 • 40 mm x 5 mm
 • 50 mm x 5 mm
 • 40 mm x 8 mm
 • 40 mm x 10 mm
 • Opakowanie: karton zawiera 6 rolek (60 mb taśmy)

Możliwość zamówienia innych wymiarów taśm.

ZALETY

 • Szybki i prosty montaż
 • Całkowita szczelność
 • Dobre własności lepko-sprężyste
 • Trwałość
 • Odporność mechaniczna i chemiczna
 • Doskonała adhezja do każdego podłoża budowlanego
 • Przyczepność do nawierzchni nie maleje w czasie eksploatacji
 • Odporność na UV, biokorozję, starzenie
 • Wysoka temperatura mięknienia
 • Elastyczność do -30oC
 • Odpowiednia na drogi wszystkich kategorii obciążenia ruchem drogowym
 •  Własności uszczelniające zachowuje w całym zakresie temperatur podczas eksploatacji nawierzchni obiektów drogowych