790 86 99 66   022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45   Email: nobe@nobe.com.pl

  • Aprobata techniczna Nr AT/2008-03-2352/1 Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego
  • Deklaracja Zgodności nr 02/H/2015

Szybka informacja techniczna – dokumentacja, parametry wyrobu, Polskie Normy (PN), deklaracja zgodności, karty techniczne.

Chcesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej dokumentację techniczną wyrobu, deklarację zgodności, karty substancji chemicznej, broszurę, czy wskazówki montażowe?

Skontaktuj się z nami.           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            Tel: 022 243 14 45           Kom: 790 86 99 66

 Pełna baza informacji technicznych o naszym produkcie jest dostępna w szczegółowych opracowaniach dla inwestorów, wykonawców i projektantów (karta techniczna, karta charakterystyki preparatu chemicznego, deklaracja zgodności, ulotka).

JAKOSC I ATESTY

HYDROBIT Bg to specjalistyczna taśma do ścisłego spoinowania, której skuteczność dla zastosowań w budownictwie drogowym, została sprawdzona w badaniach IBDiM, Zakładu Technologii Nawierzchni, TN-2/wn2791/08; Instytutu Techniki Budowlanej, LH-1282/K/07; Laboratorium Kompozytów Bitumicznych Politechniki Warszawskiej.

HYDROBIT Bg posiada zestaw wymaganych prawem atestów i świadectw potwierdzających wysoką jakość. Pełna certyfikacja bitumicznej taśmy zgodna jest z wymogami ustaw i dyrektyw europejskich dla zastosowań w izolacji obiektów inżynierii drogowej.
Taśma bitumiczna produkowana przez NOBE posiada Aprobatę Techniczną wydaną dla drogownictwa i mostownictwa przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów: Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2008-03-2352/1.
Materiał wyprodukowano zgodnie z aprobatą techniczną, co potwierdza Deklaracja Zgodności nr 02/H/2015.
W związku z powyższym HYDROBIT Bg spełnia wszelkie wymogi certyfikacji dla mostownictwa i drogownictwa.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Mrozoodporność (upadek kuli z 2,5 m, w temperaturze -20oC) zgodnie z PB/TN-2/3 spełnia wymagania IBDiM.
Penetracja stożkiem w 25oC zgodnie z normą PN-EN 13880-2:2004 spełnia wymagania IBDiM.
Spływność w temperaturze 70oC w czasie 5 h pod kątem 90o z powierzchni metalowej zgodnie z normą PN-B-30150:1997 spełnia wymagania IBDiM.
Wydłużenie taśmy w szczelinie 15 mm w temperaturze -20oC) zgodnie z PB/TN-2/4 spełnia wymagania IBDiM.
Rodzaj zerwania w badaniu zgodnie z PB/TN-2/5 lp.4- brak zerwania- spełnia wymagania IBDiM.

Produkt nie zawiera organicznych rozpuszczalników.