IZOLACJE ATESTOWANE DLA DROGOWNICTWA I MOSTOWNICTWA

BITUMICZNA TAŚMA DYLATACYJNA

HYDROBIT Bg

taśma HYDROBIT Bg

 • Bitumiczna taśma dylatacyjna modyfikowana elastomerami, służąca do uszczelniania i ścisłego spoinowania technologicznych szczelin lub dylatacji w nawierzchni drogowej.
 • Chroni łączenia oraz styki przed przenikaniem wilgoci, wód opadowych i solanek.
 • Trwale plastyczna izolacja dylatacji.

Dokumentacja techniczna

 • Aprobata techniczna
 • Nr AT/2008-03-2352/1
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego
 • Deklaracja Zgodności nr 02/H/2015

Dowiedz się więcej

790 86 99 66      022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45        Email: nobe@nobe.com.pl

 1. INFORMACJE O PRODUKCIE
 2. Metoda aplikacji
 3. Zastosowanie

Specjalistyczna taśma dylatacyjna o wysokich parametrach użytkowych, służąca do uszczelniania i ścisłego spoinowania dowolnego rodzaju technologicznych szczelin lub dylatacji, a także spękań w nawierzchni asfaltowej układanej na gorąco lub ciepło. Trwale chroni łączenia i styki w nawierzchniach drogowych przed przenikaniem wilgoci, wód opadowych i solanek.

Trwała i elastyczna taśma HYDROBIT Bg jest bitumicznym materiałem modyfikowanym elastomerami z dodatkami wysokojakościowych komponentów adhezyjnych. HYDROBIT Bg jest produkowany ze specjalnie dobranych komponentów, które mają dodatkową rezerwę przekraczającą wymogi norm dla drogownictwa. Taśma bitumiczna charakteryzuje się trwałą plastycznością i doskonałą adhezją. HYDROBIT Bg posiada optymalne wydłużenie przy rozciąganiu, wysoką odporność na działanie czynników chemicznych, starzenie. Łączenie taśm nie przysparza żadnych problemów - łączy się na styk. HYDROBIT Bg nie traci elastyczności nawet w niskich temperaturach. Taśma HYDROBIT Bg idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie wilgoci, wód opadowych i solanek.

Wystarczy stopniowo rozwijać taśmę razem z papierem adhezyjnym, układać w złączu i przez papier lekko dociskać taśmę do uszczelnianej krawędzi. Przed zalaniem asfaltem usunąć papier adhezyjny. Łatwe łączenie taśmy na długości lub szerokości na styk lub zakładkę.

Uszczelnienie pionowych i poziomych dylatacji oraz szczelin konstrukcyjnych lub technologicznych w nawierzchniach asfaltowych wykonywanych na gorąco lub ciepło. Elastyczne spoiny i połączenia dowolnego typu materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i mostownictwie z asfaltem wykonywanym na gorąco lub na ciepło np.: nawierzchnie SMA, beton asfaltowy, asfalt lany, asfalt twardolany. Łączenie i trwałe zabezpieczenie przed przenikaniem wody i wilgoci na styku: asfalt - asfalt, asfalt - nawierzchnia betonowa, asfalt - kostka brukowa, asfalt - krawężnik, asfalt-kamień. Uszczelnienie styków nawierzchni drogowej z elementami wyposażenia infrastruktury drogowej lub mostowej oraz wszelkiego rodzaju obróbki tych elementów np. urządzeń dylatacyjnych lub odwadniających, wpustów, studzienek, sączków, koryt ściekowych, szyn torowych, kostki brukowej, krawężnika. Zabudowa szyn i torowisk - HYDROBIT Bg stosuje się jako trwałą izolację przeciwwodną i wypełnienie między szynami torowiska a jezdnią.